Τσιμεντοειδείς Κόλλες

Τσιμεντοειδείς Κόλλες

Οι τσιμεντοειδείς κόλλες ενός και δύο συστατικών της LATICRETE® είναι αποτέλεσμα της προηγμένης έρευνας στον τομέα των υδραυλικών συνδετικών και των πολυμερών. Τα προϊόντα αυτά επιλύουν όλα τα προβλήματα που αφορούν τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σε τοίχους και σε δάπεδα, σε στεγνά ή υγρά υποστρώματα. Τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C1-C1TEC2T-C2F-C2FT-C2FTS1-C2FTS2-C2TES1 ενός και δύο συστατικών, επιλύουν οποιοδήποτε πρόβλημα τοποθέτησης σε πληθώρα υποστρωμάτων και για πολύ μεγάλο αριθμό υλικών επικάλυψης.

Εταιρεία:  LATICRETE®