Στόκοι

Τσιμεντοειδείς Αρμόστοκοι, Permacolor Select & Permacolor Select Fine by Progress

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
Οι τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι LATICRETE® είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας για το σφράγισμα αρμών κεραμικών πλακιδίων και ψηφίδων. Συμπαγείς, ανθεκτικοί, με ομοιόμορφο χρώμα και ειδικά μυκητοκτόνα, μπορούν να αναμειχθούν με νερό ή με λάτεξ για την κατασκευή αρμών μεγάλης διάρκειας, με υδροαπωθητικά χαρακτηριστικά και ελάχιστη συντήρηση. Περιέχουν ειδικά υδραυλικά …

Τσιμεντοειδείς Αρμόστοκοι, Colorbase FS & FL by Laticrete

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ Οι τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι LATICRETE® είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας για το σφράγισμα αρμών κεραμικών πλακιδίων και ψηφίδων. Συμπαγείς, ανθεκτικοί, με ομοιόμορφο χρώμα και ειδικά μυκητοκτόνα, μπορούν να αναμειχθούν με νερό ή με λάτεξ για την κατασκευή αρμών μεγάλης διάρκειας, με υδροαπωθητικά χαρακτηριστικά και ελάχιστη συντήρηση. Περιέχουν ειδικά υδραυλικά συνδετικά, …

Εποξειδικοί Αρμόστοκοι, Spectralock PRO GROUT by Laticrete

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ Με τους εποξειδικούς αρμόστοκους LATAPOXY® και SPECTRALOCK® δημιουργούνται έγχρωμοι αρμοί, ιδανικοί για όλες τις κατασκευές: για χώρους όπου είναι αναγκαία η χρήση προϊόντων υψηλής χημικής και μηχανικής αντοχής, για δάπεδα που δέχονται κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και προσβολές από διαβρωτικές χημικές ουσίες. Επιτρέπουν επίσης τη δημιουργία διακοσμητικών στοιχείων στα …